45.4% dari rakyat Malaysia adalah golongan muda. Mereka semua boleh mengubah dunia!

Inisiatif Pembangunan Belia

Kami memperkasa orang muda mencipta impak sosial.

Semua program kami berasaskan pembinaan kapasiti dan penyediaan peluang untuk orang muda menerajui penciptaan impak di Malaysia.

Ketahui lebih lanjut
Inisiatif Pembangunan Impak

Kami menyokong NGO, individu dan syarikat yang ingin mencipta dan mengukur impak sosial yang dilakukan secara strategik.

Menerusi usaha pembinaan kapasiti, kerjasama strategik dan alat berkenaan, kami menyokong penciptaan impak sosial yang strategik dan boleh diukur.

Ketahui lebih lanjut
Konten

Kami menguatkan suara dan kehadiran orang muda untuk membawa impak kepada masyarakat kami.

Impact Malaysia membuka ruang dan platform untuk menguatkan tindakan dan suara orang muda, melalui komunikasi kreatif dan media sosial.

Tinta Kanta

yang terkini

 

Dengan bantuan anda, Sehingga hari ini, kami telah membawa impak kepada

Melayu

every youth is asetiap orang muda adalah

Changemakerpenggerak masyarakat